24 stycznia 2013

KONKURS “JAK TY TO WIDZISZ?”

Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie ma przyjemność zaprosić nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w konkursie przyrodniczo-plastycznym „Jak Ty to widzisz?” organizowanym z okazji przypadającego w 2013 roku 50-lecia istnienia naszej szkoły.

Mamy głęboką nadzieję, że konkurs ten przyniesie Państwu dużo satysfakcji i zakończy się sukcesami uczniów podejmujących trud udziału w konkursie.

Zachęcamy wszystkich uczniów do skorzystania z proponowanej oferty.

Jednocześnie przedstawiamy poniżej kartę zgłoszenia i regulamin konkursu.

 

Jak Ty to widzisz?

Do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATOR:
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie.

2. UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych w Rzeszowie i okolicy.

3. CELE KONKURSU:
– upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych,
– rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi, rozwijanie naturalnej fascynacji
młodzieży otaczającym światem: zjawiskami zachodzącymi wokół nas, techniką, osiągnięciami
nauki…,
– ujawnianie i rozwijanie uzdolnień uczniów,
– pobudzanie twórczego myślenia,
– wzmacnianie poczucia własnej wartości,
– zachęcanie do współzawodnictwa.

4. ZASADY KONKURSU:
– Konkurs odbywa się roku szkolnym 2012/2013 z okazji 50-lecia Zespołu Szkół Energetycznych;
– Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej jedno z wymienionych
pojęć: czas, energia, substancja, recykling, mutacje, różnorodność biologiczna.
– Praca w formacie A3;
– Technika dowolna;
– Uczestnik przesyła lub dostarcza pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres:
Zespół Szkół Energetycznych
ul. J. Dąbrowskiego 66a
35-036 Rzeszów
z dopiskiem „Konkurs przyrodniczo-plastyczny”;
– Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę;
– Ogłoszenie konkursu następuje w formie pisemnej – przekazanie informacji do szkół gimnazjalnych;
– Ocena prac odbywać się w trzech etapach:
– Głosowanie internautów,
– Ocena prac pod względem merytorycznym – dokonuje komisja złożona z nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych ZSEn;
– Ocena wartości artystycznej prac – dokonuje komisja złożona z ekspertów zaproszonych przez
organizatorów konkursu;
– Konkurs trwa od 22 stycznia do 31 maja 2013r.:
– 22 stycznia 2013r. – ogłoszenie konkursu;
do 15 marca 2013r. – zbieranie prac konkursowych, decyduje data stempla pocztowego;
– po 15 marca 2013r. – publikacja prac konkursowych na stronie internetowej ZSEn;
– marzec – kwiecień 2013r. – głosowanie internautów;
– 10 maja 2013r. – wyłonienie laureatów konkursu, ogłoszenie wyników;
– maj/czerwiec – uroczyste wręczenie nagród.
5. NAGRODY:
I nagroda – tablet graficzny
II nagroda – pendrive 16GB
III nagroda – pendrive 8 GB

« powrót