10 stycznia 2013

ZAWODY OKRĘGOWE “EUROELEKTRA” – XV EDYCJA

W dniu 08 stycznia2013r. w naszej szkole odbyły się zawody okręgowe XV edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej “EUROELEKTRA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego i małopolskiego.

      Po raz kolejny gościliśmy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego i małopolskiego.
Patronat honorowy nad zawodami objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas i Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Grzegorz Masłowski.
W zawodach tych organizowanych we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej wzięło udział łącznie 38 uczniów, w tym 22 w grupie elektronicznej, 6 w grupie elektrycznej i 10 w grupie teleinformatycznej. Pochodzą oni ze szkół: z Dębicy, Jarosławia, Krosna, Mielca, Przemyśla, Rzeszowa, Sanoka, Tarnobrzega i Tarnowa.
Zespół Szkół Energetycznych reprezentowało 2 uczniów w grupie elektrycznej

Celem olimpiady jest:

  • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
  • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka i elektronika,
  • upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej,
  • współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,
  • nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

Za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady odpowiada Komitet Główny Olimpiady powołany przez Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zadania konkursowe wszystkich szczebli przygotowuje oraz sprawdza prace uczestników Rada Naukowa Olimpiady, w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy oraz specjaliści praktycy w dziedzinie elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji.
Zawody okręgowe trwają 2 godziny. W skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele przedmiotów zawodowych podkarpackich szkół, przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej, a przewodniczy im dr inż. Jadwiga Płoszyńska – pracownik naukowy Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.
Wyniki zawodów okręgowych będą znane pod koniec lutego. Finał tegorocznej edycji Olimpiady odbędzie się na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w dniu 15 marca 2013r. Oprócz nagród rzeczowych laureaci i finaliści otrzymują zaświadczenia upoważniające do przyjęcia na studia z pominięciem zwykłego postępowania kwalifikacyjnego na wydziały wyższych szkół technicznych w kraju, są również zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W historii Olimpiady uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie dwukrotnie osiągali największe sukcesy: w 2000 roku uczeń Artur Ruszel został finalistą, a w 2006 roku uczeń Michał Motowidło został laureatem Olimpiady.
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie jest po raz siódmy organizatorem zawodów okręgowych.

“EUROELEKTRA” jest wpisana na listę olimpiad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Finaliści i laureaci Olimpiady uzyskują zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego Kwalifikacje zawodowe oraz otrzymują indeksy krajowych uczelni technicznych na kierunki zgodne z profilem olimpiady.

 

« powrót