28 czerwca 2022

Medal “Pro Patria” dla pani Edyty Mazur

Gratulujemy pani Edycie Mazur, która otrzymała Medal “Pro Patria” przyznany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Życzymy dalszych sukcesów zawodowych, Koleżanki i Koledzy z pracy.