28 czerwca 2022

W hołdzie profesorowi Józefowi Szajnie

100-lecie urodzin Józefa Szajny – reżysera , scenografa , twórcy teatru totalnego , rzeszowianina-
członkowie Szkolnego Klubu Poetyckiego Jego imienia, działającego w naszej szkole, uczcili biorąc
udział w Wielkim Teście o Życiu i Twórczości Józefa Szajny oraz mini konkursie „Gdybyś był twórcą
teatralnym, o jakich współczesnych problemach chciałbyś wystawić sztukę? Jaką zaprojektowałbyś
do niej scenografię?” Laureatami Testu… zostali: Julia Gancarz 2ct, Marcelina Rykiel 2ct oraz Kamil
Grzelak 1ft.

W mini konkursie uczestnicy zmierzyli się z pytaniem: „Gdybyś był twórcą teatralnym, o jakich
współczesnych problemach chciałbyś wystawić sztukę ? Jaką zaprojektowałbyś do niej
scenografię”. Młodzi twórcy wykazali się wiedzą i niezwykła wrażliwością, poruszając problemy
wojny w Ukrainie, głodu na świecie, zaburzeń psychicznych i depresji wśród młodzieży, nietolerancji,
samotności, uzależnienia od internetu i środków odurzających itp.

W tej kategorii laureatami zostali Marcelina Rykiel, Jakub Dąbrowski i Agnieszka Leniart..
Nagrody ufundowała Rada Rodziców ,a wręczył je dyrektor Zbigniew Zagrodnik i absolwent naszej
szkoły, inicjator nazwy SKP im. Józefa Szajny- Damian Janusz.

Damian Janusz na zakończenie gali wygłosił krótki wykład na temat teatru awangardowego oraz
życia i twórczości bohatera konkursu i patrona SKP.