9 marca 2022

“Sztuczna inteligencja dla młodzieży” – AI4Youth

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie – AI4Youth – Uczestnicy podzieleni są na 2 grupy. Jedna – 17 osób – informatycy, druga – 19 osób, głównie elektrycy i elektronicy.

Jest to program globalny prowadzony przez Intela. Ma na celu zapoznanie uczniów:

  • z technologią, narzędziami, zastosowaniem, zagrożeniami itd związanymi
  • z użyciem sztucznej inteligencji.

Na pierwszym etapie szkoleni są nauczyciele, którzy następnie prowadzą zajęcia dla uczniów.

Uczniowie mają 3 bloki zajęć:
– zapoznanie się z zagadnieniem AI, zastosowaniami, możliwościami, skutkami społecznymi (pozytywnymi i negatywnymi)
– wprowadzenie do języka Python i narzędzi programistycznych dla AI, analizy i wizualizacji danych
– dla trzech wybranych uczniów: realizacja konkretnego projektu AI związanego z zagadnieniami społecznymi i podobnymi. Projekty będą uczestniczyły w konkursie krajowym.

Strona informacyjna projektu:
https://ai4youth.edu.pl/