8 marca 2022

Konkurs: Forget-me-not

Konkurs został przygotowany w oparciu o materiały zawierające: współczesne piosenki angielskie, sentencje oraz krótkie opowiadania.

Materiały do nauki znajdujące się na stronie www.filotimo.pl w zakładce Materiały.

Udział w konkursie jest płatny – 11,50 zł od ucznia – istnieje możliwość dofinansowania ze środków RR.

Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do koordynatora konkursu – pani Barbary Kucharczyk – Nowak lub swoich nauczycieli języka angielskiego do dnia 14.03 (poniedziałek).

Konkurs odbędzie się 21 kwietnia w formie online.