28 marca 2021

XXIII edycji zawodów III stopnia ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”

Finał XXIII edycji zawodów III stopnia ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” odbył się w dniu 20 marca 2021r. Ze względu na pandemie i brak możliwości zakwaterowania uczestników oraz opiekunów, zawody odbyły się w pięciu miastach w Polsce między innymi w Rzeszowie – Zespole Szkół Energetycznych. Do finału zakwalifikowało się 28 uczestników, w tym 4 uczniów z województwa podkarpackiego. Do rywalizacji w Rzeszowie przystąpiło 4 uczniów. Finaliści reprezentowali szkoły: Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących z Krosna (dwóch uczniów – grupa elektryczna i elektroniczna), Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących z Przemyśla oraz Zespół Szkół Nr 2  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Dębicy (po jednym uczniu – grupa teleinformatyczna).

Celem olimpiady jest:

  • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
  • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka, elektronika i teleinformatyka,
  • upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej,
  • współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,
  • nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

Za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady odpowiada Komitet Główny Olimpiady w Bydgoszczy powołany przez Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zadania konkursowe wszystkich szczebli przygotowuje oraz sprawdza prace uczestników Rada Naukowa Olimpiady.

W skład Komisji Konkursowej zawodów finałowych weszli nauczyciele akademiccy Politechniki Rzeszowskiej tj. dr inż. Jadwiga Płoszyńska przewodnicząca, dr inż. Robert Ziemba oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Energetycznych mgr inż. Zbigniew Zagrodnik – wiceprzewodniczący, mgr inż. Dorota Malicka.

Zawody odbyły się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w wysokim reżimie sanitarnym.

„EUROELEKTRA” jest wpisana na listę olimpiad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Finaliści i laureaci Olimpiady uzyskują zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  oraz otrzymują indeksy krajowych uczelni technicznych na kierunkach zgodnych z profilem olimpiady.

Przed zawodami uczestnikom finału zostały wręczone nagrody przez Panią Barbarę Kopeć Prezes SEP Oddział Rzeszowski. Nagrody zostały zakupione z funduszy, które SEP Oddział Rzeszowski pozyskał od Fundacji PGE, które mają być przeznaczone na konkursy dla uczniów i studentów w zakresie szeroko pojętej elektryki.