19 marca 2021

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W ENERGETYKU

22.03.2021 (poniedziałek)

12:45 – Rozpoczynam przygodę z wirtualnym Arduino

Tomasz Kasprzyk
ok. 1h 15 min.
Aby być przygotowanym do zajęć należy zarejestrować darmowe konto w aplikacji (tinkercad.com) Po założeniu konta przechodzimy na zakładkę obwody… i jesteśmy gotowi do zajęć. Opis znajdziesz na: https://www.youtube.com/watch?v=Bla-44oSZUc

14:00 – Wprowadzenie do projektowania stron WWW

Tomasz Kras
ok. 1h 15 min.
Przed warsztatami prosimy pobrać ze strony: https://code.visualstudio.com/download  program Visual Studio Code i zainstalować na swoim komputerze. 

 

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWEzODcxZjUtZWNiZC00MTc0LTkzODktZTc0NzRiMTg2NmNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2252cf6e3d-1cb6-4264-b828-bcad7c1ab26a%22%2c%22Oid%22%3a%22fd407a2a-dcc1-4088-8f5a-6aacd153b2f9%22%7d


16:30 – Projektowanie grafiki w nowych mediach

Warsztaty odwołane, odbędą się w innym terminie.

Kamil Skrzypiec
ok. 1h 15 min.