29 listopada 2021

Maturzyści w rzeszowskim Urban Labie

18 listopada 2021r. uczniowie klasy 4at i 4 ct wzięli udział w organizowanych przez Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń w Urban Lab Rzeszów spotkaniach z ekspertami:

– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie (ZUS)

– Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

– Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) Oddział w Rzeszowie

– Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie

– Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa

Tematyka spotkania: Biznes a ZUS, Biznes a prawo pracy, Biznes a KRUS, „Ulga na start” ZUS.

W trakcie spotkania uczniowie mogli potwierdzić profil zaufany oraz PUE.