29 listopada 2021

“Unia i Energetyk idą w parze”

Dnia 25 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta Akademia “Unia i Energetyk idą w parze”. Miała ona na celu podsumowanie projektów współrealizowanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu państwa.

Pan Dyrektor Zbigniew Zagrodnik zabrał głos i powitał zaproszonych gości:

  • Zastępcę dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa Pana Ryszarda Bieńka
  • Panią dyrektor Jadwigę Gargaś i wicedyrektor dr Katarzyna Nowak Zespołu Szkół Nr 3 w Rzeszowie
  • Panią Amelię Wójcik z firmy Euromind z Hiszpanii
  • Pana Stanisława Augustyna z firmy EDU-IT
  • Naszą długoletnią Panią Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie Irenę Jamróz
  • oraz nauczycieli i uczniów i naszej szkoły

Na Akademii zostały zaprezentowane następujące projekty:

  1. Robotycznie zagranicznie
  2. Młody Świadomy Obywatel Europy
  3. Projekt Węgry 2021 – Dialog Młodzieży

Akademię umiliły występy Samorządu Uczniowskiego, który przygotował piosenki w różnych językach  – pod opieką P. Joanny Gentelman.
Na zakończenie Pan Dyrektor wraz z Panią Amelią Wójcik – gościem z Hiszpanii, wręczyli uczniom biorącym udział w projektach certyfikaty. Uroczystość zakończyła się małym poczęstunkiem i zwiedzaniem  szkoły.