21 marca 2023

Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZSEn

REGULAMIN SZKOLNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO 

Najnowsze informacje w sprawie turnieju Szachowego

 1. Turniej odbywa się w dniu 5 kwietnia (środa) o godzinie 11:30
 2. Numer sali zostanie podany w dniu Turnieju, uczestnicy w dniu Turnieju o 11:30 zbierają się na holu głównym – obok sztandaru.
 3. Prosimy o pobranie aplikacji pt. Chess Clock

Link do Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chess.clock&hl=pl&gl=US

 1. Przypominamy o przyniesieniu własnych szachownic

W razie pytań prosimy pisać na teams  do Michała Czachor

 

 1. Celem turnieju szachowego jest:
  popularyzacja szachów wśród uczniów,
  integracja uczniów,
  popularyzacja idei budowania relacji poprzez szachy,
  stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji,
  podniesienie poziomu gry uczestników, rozwój intelektualny. 
 2. Organizator 
  Uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie  
 3. Termin i miejsce 
  Zespół Szkół Energetycznych – 5 kwietnia 2023 r. (środa).
 4. Zasady ogólne
  – Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie wraz z odpowiednim poinformowaniem o tym uczestników.
  – W przypadku dużej liczby chętnych czas trwania gry zostanie ograniczony do 10 minut.
  – Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany liczby  osób w grupie w przypadku większego zainteresowania Turniejem.
  – Głównym założeniem każdego Etapu jest uzyskanie kwalifikacji do następnego Etapu turnieju.
  – Jeśli uczestnik zakwalifikowany nie wyrazi zgody na udział w dalszym etapie turnieju ze względów niezależnych, powinien jak najszybciej poinformować o tym organizatora. 
 5. Warunki uczestnictwa 
  Turniej jest kierowany do uczniów szkoły. Wymagana jest własna szachownica (najlepiej drewniana). Chętni proszeni są o zgłaszanie się za pomocą formularza w aplikacji Teams:
  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PW7PUrYcZEK4KLytfBqyahqwhAiaV9pJpCrC6ZA_aw9URjBTRUc1SlFKR0VPUEQ3M1pRU0pTS0QyMyQlQCN0PWcu
 6. Termin zgłoszeń  
  Zgłoszenia prosimy wysyłać  do 2 kwietnia 2023r. 
 7. System i tępo gry 
  System turnieju uzależniony od ilości zgłoszonych uczestników.
  Przewidywane są rozgrywki grupowe. Zawodnicy zostaną wylosowani do grup, w których każda osoba  zagra z każdą. Ilość osób w grupie jest uzależniona od liczby zgłoszonych uczestników. 
 8. Punktacja:
  * Wygrana- 1 punkt
  * Przegrana – 0 punktów
  * Remis – 0.5 punktu dla obu graczy  
 9. Nagrody
  Puchar, Dyplom oraz drobne upominki! 
 10. Ustalenia końcowe
  Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego. 
  Jeżeli 5 minut przez rozpoczęciem partii zawodnik jest nieobecny –  przegrywa partię. 
  Grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry. 

Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:  

 1. Utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów, 
 2. Korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem
 3. Przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju.