22 października 2020

Informacja dla rodziców

Drodzy Rodzice,
uprzejmie informuję, że to moje ostatnie dni pracy w Zespole Szkół Energetycznych w roli dyrektora szkoły. Decyzję o przejściu na emeryturę podjęłam kilka miesięcy wcześniej. Pozostawiam Państwa dzieci w bardzo dobrych rękach grona nauczycielskiego, pracowników niepedagogicznych, pod kierownictwem wicedyrektora Zbigniewa Zagrodnika.
Dziękuję za dotychczasową współpracę, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo – wychowawczy szkoły, za zrozumienie, że dobro młodego człowieka i jego pomyślny rozwój zależą od nas wszystkich. Raz jeszcze ogromnie dziękuję.

Irena Jamróz