31 sierpnia 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 w dniu 1 września 2020r. Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego:

8.00 – Msza Św. w kościele Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie.

9.00 – klasy I – spotkanie z wychowawcami oddziałów w budynku szkoły.

1AT – sala 106 (I piętro), 1BT – sala 5 (parter), 1CT – sala 111 (I piętro), 1FT – sala 18 (półparter)

Uczeń klasy I zobowiązany jest do:

– przestrzegania miejsca wejścia do budynku zgodnie z w/w planem,

– zdezynfekowania rąk zaraz po wejściu do budynku szkoły,

– posiadania maseczki lub przyłbicy zakrywającej usta i nos,

– posiadanie własnego długopisu,

– zachowania odpowiedniego dystansu społecznego.

9.00 – klasy II, III, IV – spotkanie z wychowawcami oddziałów – online aplikacja Teams na kanale ogólnym w poszczególnych klasach.

 

Dyrekcja

ZSEn