22 stycznia 2020

Sprawozdanie z przebiegu zawodów okręgowych ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” XXII edycja

Termin realizacji: 07.01.2020

Miejsce: Zespół Szkół Energetycznych im. gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie

W dniu 7 stycznia 2020r. w Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie odbyły się zawody okręgowe XXII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  z województwa podkarpackiego i części małopolskiego.

Do zawodów okręgowych zakwalifikowanych zostało 53 uczniów szkół z Dębicy, Jarosławia, Krosna, Rzeszowa, Tarnobrzegu i Tarnowa.

Rzeszów reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych (4 uczniów w grupie elektrycznej, 2 uczniów w grupie elektronicznej) oraz Zespołu Szkół Elektronicznych (3 uczniów w grupie elektronicznej).

Patronat honorowy nad zawodami objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch i Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Mariusz Korkosz oraz Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Grzegorz Dubik. Sponsorem zawodów było Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski.

Celem olimpiady jest:

  • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
  • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka, elektronika i teleinformatyka,
  • upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej
    i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej,
  • współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,
  • nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

Za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady odpowiada Komitet Główny Olimpiady w Bydgoszczy powołany przez Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zadania konkursowe wszystkich szczebli przygotowuje oraz sprawdza prace uczestników Rada Naukowa Olimpiady.

W skład Komisji Konkursowej zawodów okręgowych weszli nauczyciele akademiccy Politechniki Rzeszowskiej tj. dr inż. J. Płoszyńska  przewodnicząca,  dr inż. K. Kamuda, dr inż. R. Ziemba oraz przedstawiciel Zespołu Szkół Energetycznych mgr inż. D. Malicka – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Jak co roku zawody poprzedziła wizyta uczestników olimpiady wraz z opiekunami na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki PRz. W uroczystym powitaniu uczestników zawodów i ich opiekunów przez dziekana Wydziału prof. dr hab. inż. M. Korkosza wzięli udział zaproszeni goście tj. przedstawicielka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta J. Miąsik, wiceprezes SEP Oddział Rzeszowski  B. Pałac oraz przedstawicielka Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa I. Warzybok. Prezentację Wydziału przedstawiła Prodziekan ds. Kształcenia prof. dr inż. A. Szlachta. Następnie uczestnicy zawodów wraz z opiekunami zwiedzili laboratoria G2A oraz ASSECO.  Punktualnie o godzinie 12.00  w Zespole Szkół Energetycznych rozpoczęły się  zawody okręgowe.

„EUROELEKTRA” jest wpisana na listę olimpiad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Finaliści i laureaci Olimpiady uzyskują zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  oraz otrzymują indeksy krajowych uczelni technicznych na kierunkach zgodnych z profilem olimpiady. Zespół Szkół Energetycznych jest po raz czternasty organizatorem w/w zawodów we współpracy z Rzeszowskim Oddziałem SEP.