21 listopada 2019

Konkurs matematyczny

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału  w świątecznym konkursie matematycznym

Matematyczna choinka

Cele konkursu:

  • rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień matematycznych uczniów,
  • stworzenie okazji do przeżywania atmosfery konkursowej,
  • promowanie dorobku i osiągnięć uczniów.

Warunki uczestnictwa:

  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I, II, III
  • Odbywa się w dwóch etapach:
  • etap I – obliczenie współrzędnych 42 punktów,
  • etap II – zaznaczenie powyżej wyznaczonych punktów w prostokątnym układzie współrzędnych.
  • Zadania są umieszczone w pracowniach matematycznych, na tablicy z ogłoszeniami oraz u nauczycieli matematyki. Termin oddawania rozwiązań do 16 grudnia 2019 r. do pani Aliny Falandys.

Nagrodzenie zwycięzców i uczestników odbędzie się po zakończeniu konkursu.