16 listopada 2019

Szkolenie nauczycieli w siedzibie firmy Viessmann w Mysłowicach

Nauczyciele ZSEn uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu na temat: „Pomiary w instalacjach elektrycznych zasilających nowoczesne urządzenia oparte na odnawialnych źródłach energii”. Podczas szkolenia realizowaliśmy zagadnienia związane z zasilaniem i zabezpieczaniem nowoczesnych urządzeń grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych. Analizowaliśmy budowę, zasadę działania rozdzielni elektrycznych współpracujących z wymienionymi urządzeniami. Zapoznaliśmy się z wymogami technologicznymi stawianymi urządzeniom OZE. Przeprowadziliśmy pomiary eksploatacyjne i odbiorcze.

W drugim dniu szkolenia prowadziliśmy montaż instalacji fotowoltaicznej  w warunkach rzeczywistych na „symulatorze dachu budynku” w ośrodku szkoleniowym firmy Viessmann. Dzięki szkoleniu zdobyliśmy wiedzę praktyczną i zapoznaliśmy się ze specyfiką pracy instalatora urządzeń opartych o odnawialne źródła energii.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi firmy Viessmann Panu Witoldowi Sujkowskiemu, Przedstawicielowi firmy Viessmann Panu Januszowi Brzykowskiemu oraz prowadzącemu szkolenie Panu Szymonowi Lenartowiczowi.

dav
dav
sdr
sdr
sdr
dav
dav
dav
dav
dav
dav