16 kwietnia 2019

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Rzeszowie partnerem Zespołu Szkół Energetycznych

Rzeszowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła, 15 kwietnia podpisała Porozumienie o współpracy partnerskiej z Zespołem Szkół Energetycznych im. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie (ZSEn). Przedmiotem  porozumienia jest podnoszenie jakości kształcenia zawodowego m.in. poprzez organizację warsztatów i praktyk zawodowych w elektrociepłowni.

Zespół Szkół Energetycznych im. Władysława Sikorskiego jako jedyna szkoła w Rzeszowie kształci w zawodzie technik energetyk oraz technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej. Rzeszowska elektrociepłownia współpracuję z ZSEn już od kilkunastu lat. Podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej formalizuje tę współpracę, poprzez określenie zasad organizacji programu kształcenia dla uczniów. Głównym założeniem porozumienia jest nauka w rzeczywistych warunkach funkcjonowania elektrociepłowni, możliwość poznania zakresu odpowiedzialności konkretnych stanowisk oraz odbycie praktyk zawodowych.

“Praca w elektrociepłowni to nie tylko techniczna obsługa urządzeń. To przede wszystkim praca z ludźmi, których kwalifikacje oraz zaangażowanie są podstawą dobrego funkcjonowania zakładu. Rzeszowska elektrociepłownia, jeden z największych pracodawców w mieście, już od lat stawia na rozwój zawodowy młodzieży, czego wyrazem jest wieloletnia, partnerska współpraca z Zespołem Szkół Energetycznych oraz podpisane porozumienie”powiedział Grzegorz Gilewicz, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

Przykładem dobrych praktyk w ramach współpracy elektrociepłowni i ZSEn, był udział uczniów w warsztatach na temat roli elektrociepłowni  w systemie ciepłowniczym miasta. W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość dyskusji na temat kwestii bezpieczeństwa energetycznego kraju, roli elektrowni i elektrociepłowni w krajowym systemie dystrybucji energii elektrycznej i ciepła czy produkcji energii w systemie kogeneracji. Zaprezentowany został również roczny cykl pracy elektrociepłowni oraz uwarunkowania systemowe i środowiskowe, w tym zagadnienia związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy zakładu i nowoczesnymi systemami wytwarzania i dystrybucji ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni. W ramach zwiedzania uczniowie obejrzeli pracę urządzeń wytwórczych takich jak kotły węglowo – rusztowe i pyłowe, bloki gazowo-parowy i gazowy silnikowy firmy Rolls Royce oraz Instalację Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE), gdzie uczniowie dowiedzieli się na czym polega proces termicznego przekształcania odpadów tj. od momentu przywiezienia odpadów do Instalacji, poprzez przygotowanie właściwej mieszanki odpadów podawanych do kotła, aż do samego procesu termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii, oczyszczaniem spalin i waloryzacją żużla.

„Zorganizowane przez rzeszowską elektrociepłownię warsztaty były bardzo pouczające. Mogliśmy zaobserwować pracę urządzeń w czasie rzeczywistym, co dało nam niesamowitą frajdę, wiedzę oraz doświadczenie”powiedział Tomasz Kasprzyk, nauczyciel Zespół Szkół Energetycznych im. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie.

Kolejnym etap realizacji postanowień porozumienia, są praktyki na terenie elektrociepłowni dla uczniów III klasy ZSEn o kierunku technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, które odbywają się od 5 Kwietnia do 10 maja. W trakcie tych zajęć uczniowie poznają proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła realizowany we wszystkich jednostkach produkcyjnych elektrociepłowni oraz biorą udział w wykładach prowadzonych przez inżynierów, reprezentujących różne obszary działalności zakładu.