18 grudnia 2018

Podsumowanie projektu: „Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii”

Podsumowanie projektu nr 2016-1-PL01-KA102-025274 „Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii”.

W dniu 17 grudnia 2018r. podsumowaliśmy realizację projektu „Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Realizowany w Zespole Szkół Energetycznych latach 2017- 2018 projekt projekt z budżetem 142tyś 368 Euro umożliwił wyjazd 60 uczniom klas III Technikum na 4 tygodniowe praktyki w Schkeuditz/ k Lipska. Uczniowie biorący udział w projekcie zdobywali nowe doświadczenia zawodowe w dziedzinie informatyki, elektroniki i elektryki jak również mogli doskonalić język niemiecki i poznawać historię, tradycje oraz kulturę Niemiec i Saksonii. Na konferencję podsumowującą zaproszono uczestników projektu, opiekunów jak również młodzież i opiekunów klas III gimnazjum i klas VIII szkól podstawowych W trakcie spotkania beneficjenci projektu otrzymali dokumenty EUROPASS potwierdzające uczestnictwo w praktykach a zaproszeni goście zostali zapoznani z warunkami pobytu i organizacją staży w Schkeuditz. Ponadto mogli zwiedzić szkołę i wziąć udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach z przedmiotów zawodowych.