23 stycznia 2018

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zawodowych

Deklaracje przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji na sesję czerwiec-lipiec 2018 r. należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 18 lutego 2018 r.
Zdający, którzy:

  • przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. i otrzymają negatywny wyniku z egzaminu w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia tego wyniku deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.
  • nie przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. po ogłoszeniu wyników w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.

Więcej informacji na stronie http://www.oke.krakow.pl