7 stycznia 2018

Miejsca i terminy zdawania egzaminów z kwalifikacji

Egzaminy w dniu 10.01.2017 (E.24 (godz. 8.00), E.20 (godz. 13.00) – część praktyczna odbędą się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 66A.

Wszystkie egzaminy w dniu 11.01.2018 – część pisemna odbędą się w budynku przy ul. W. Pola 1. Dzień 11 stycznia jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich klas technikum.

Egzamin z kwalifikacji E.14 w dniu 15.01.2018 oraz z kwalifikacji E.12 i E.13 w dniu 13.02.2018 odbędą się w pracowniach informatycznych w budynku przy ul. W. Pola 1.

Harmonogramy dostępne są w obu budynkach szkoły na tablicach ogłoszeń.