21 września 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w ZSEn

 

Program ma na celu wspieranie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Edycja 2017 – Dotacja celowa – 15000zł

Realizacja programu:

Po uzyskaniu informacji(kwiecień 2017) , że nasza szkoła zakwalifikowała się do programu
w roku 2017,  przeprowadzone zostały ankiety wśród uczniów dotyczące ich preferencji czytelniczych, wykorzystano też ankiety z programu „Książki naszych marzeń”, zapytano nauczycieli
o ich sugestie co do wzbogacenia księgozbioru. Lista książek przewidzianych do zakupu powstała
w oparciu  wyniki ankiet, Ogólnopolskich  Wyborów Książek, rekomendacji w czasopiśmie „Biblioteka w Szkole”, wykładu profesora Grzegorza Leszczyńskiego – specjalisty w zakresie literatury młodzieżowej( spis powstawał od kwietnia do końca maja).Wykaz książek zaopiniował  Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców oraz pracownik biblioteki  publicznej. Następnie , w połowie czerwca złożono  zapytania ofertowe. Ostatecznie przetarg został rozstrzygniety  na początku lipca.  Do końca lipca zamówione książki znalazły się w szkole.  Na początku września nie były jeszcze skatalogowane
i w związku z tym niewidoczne w katalogu komputerowym ,co może nieco utrudniać „życie „ czytelnikom.

Działania propagujące czytelnictwo zaczęliśmy w drugiej połowie maja, jeszcze w oparciu
o dotychczasowe zasoby biblioteczne akcją „Czytamy Biblię”. Wzięły w niej udział wszystkie klasy. Fragmenty „ Księgi nad Księgami „ czytali księża- ks. Grzegorz Ząbek i Piotr Gnat, panie Elżbieta Smela, Jolanta Szeremeta, Krystyna Trojnar oraz oczywiście uczniowie. Pomysł czytania zrodził się po I Narodowym Czytaniu Biblii.

Kolejną imprezą czytelniczą była akcja „Jak nie czytam jak czytam – 1 czerwca 2017. Książki przyniesione z domu i wypożyczone z biblioteki czytały wszystkie klasy obecne w tym dniu w szkole , a klasa 1bt podczas wycieczki .

Od września do końca grudnia 2017r. każdy odział klasowy zrealizuje co najmniej jeden projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej( propozycje tematów dostępne są na specjalnej tablicy ogłoszeń), odbędą  się wydarzenia promujące czytelnictwo- konkursy, warsztaty itp. , podjęta została współpraca z biblioteką publiczną, w listopadzie podczas spotkania
z rodzicami uwzględniona zostanie tematyka wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży, czytelnicy będą mogli wypożyczać książki na okres wakacji, na ferie zimowe- mogli od zawsze. Po zakończeniu  realizacji programu przewidziane jest stworzenie wystawy dokumentującej przedsięwzięcia czytelnicze.

Już 25 września podczas wycieczki  do Tuszowa Narodowego  klasy pierwsze będą rywalizować o palmę pierwszeństwa w znajomości autorów i ich książek.