5 października 2016

Wizyta Brata Jana z zakonu Kamilianów

Dzięki inicjatywie ks. Piotra Gnata, 21 września przybył do naszej szkoły brat Jan z zakonu kamilianów. Spotkał się z młodzieżą, opowiadając o swojej pracy i wrażeniach z pobytu w Polsce. Jego pełne nazwisko brzmi  Nasoloarimalala Jean Christian Tantely. Urodził się w 1990 roku w Antananarywie, stolicy Madagaskaru, gdzie mieszkał z rodziną. Ukończył technikum handlowe. W 2011 roku zgłosił się do kamilianów w Fianarantsoa. Po postulacie i dwóch latach seminarium przyjechał do Polski. Najpierw w Warszawie uczył się języka polskiego, a we wrześniu ubiegłego roku rozpoczął nowicjat w Taciszowie. Kamilianie na Madagaskarze mają misję, ale nie mają nowicjatu. Więc jeżeli ktoś chce do nich wstąpić, musi pojechać do nowicjatu do Burkina Faso, Włoch albo do Polski. Jan wybrał Polskę. Chce pomagać cierpiącym – i to nie jako lekarz, ale jako kapłan.

Zakon Kamilianów zajmuje się duszpasterstwem chorych, prowadzi własne ośrodki lecznicze i opiekuńcze, ma też swoje parafie. Założył go św. Kamil de Lellis, urodzony w Italii w 1550 roku. Przed jego narodzinami matka miała sen, w którym widziała syna na czele grupy mężczyzn z czerwonymi krzyżami na piersiach. Myślała, że czeka go zły los, bo takimi krzyżami naznaczano przestępców skazanych na karę śmierci i prowadzonych na egzekucję. Nie mogła przewidzieć, że jej syn założy zakon, którego członkowie będą nosili habity z czerwonym krzyżem na piersiach.

Galeria zdjęć >>

bratjan