10 lutego 2016

Rozwijamy Współpracę z Elektromontażem Rzeszów S.A.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy Elektromontaż Rzeszów S.A następuje intensyfikacja współpracy ze szkołą w nowych obszarach:

* atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów zawodowych
* płatne praktyki 4-tygodniowe dla uczniów klas III w zawodach technik, elektryk, technik elektronik, technik informatyk
* oferta pracy dla uczniów klas III w zawodach technik, elektryk, technik elektronik, technik informatyk w okresie wakacji
* propozycja zatrudnienia absolwentów szkoły w w/w zawodach
* współpraca przy opracowaniu nowych programów nauczania przedmiotów zawodowych

Firma od 2013 posiada tytuł “Przyjaciel Szkoły”.

Strona WWW firmy Elektromontaż Rzeszów S.A. >>

elektromontaz_web