28 września 2015

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

25 września 2015 roku maturzyści z Diecezji Rzeszowskiej udali się z pielgrzymką do Pani Jasnogórskiej, aby prosić Ją o pomoc w dobrym przygotowaniu się do egzaminów maturalnych.

Uczniowie klas IV ZSEn wczesnym rankiem podążyli do Częstochowy, tam wzięli udział we mszy. św., wysłuchali słów ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego i zawierzyli Matce Boskiej swoje intencje.

W drodze powrotnej uczniowie mogli podziwiać piękną świątynię w Jędrzejowie, w której znajduje się grób bł. Wincentego Kadłubka.

czestocho