8 kwietnia 2015

Nagrody dla najlepszych elektryków od firmy Elektromontaż

W dniu 1.04.2015r. wręczone zostały przez Pana Zygmunta Sikorę Prezesa Zarządu firmy Elektromontaż Rzeszów S.A. nagrody dla uczniów Zespołu Szkół Energetycznych, którzy osiągnęli za minione półrocze najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli Pan Mieczysław Mendrala Dyrektor ds. Kadr i Organizacji firmy Elektromontaż, Dyrektor szkoły oraz nagrodzeni uczniowie tj.

  1. Paweł Bytnar uczeń klasy II technik elektryk, średnia ocen z przedmiotów zawodowych – średnia 5,0
  2. Wojciech Jankowski uczeń klasy III technik elektryk, średnia ocen z przedmiotów zawodowych – średnia 4,83
  3. Nowak Grzegorz uczeń klasy III technik elektryk, średnia ocen z przedmiotów zawodowych – średnia 4,83

Nagrodzeni uczniowie otrzymali tablety, pamiątkowe zegarki oraz inne upominki.

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Pan Prezes zapewnił, że nagrody dla najlepszych w zawodzie w branży elektrycznej staną się stałym elementem współpracy między firmą Elektromontaż Rzeszów S.A. a Zespołem Szkół Energetycznych.