28 maja 2024

Nasi w Turcji – Job Shadowing w Side, Turcja

W dniach 19-25 maja 2024 roku grupa nauczycieli z naszej szkoły wzięła udział w programie job shadowing w Turcji. Celem wyjazdu było poznanie metod nauczania stosowanych w tureckich szkołach, wymiana doświadczeń z tamtejszymi nauczycielami oraz zdobycie nowych inspiracji do pracy dydaktycznej.

Uczestnicy

W wyjeździe wzięło udział siedmioro nauczycieli:

 1. Grzegorz Wójciki Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
 2. Piotr Dąbrowski Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
 3. Jakub Osmyk Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie
 4. Agnieszka  Rachowicz Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie
 5. Mariusz Pilecki  Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie
 6. Adam Fudali Rachowicz Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie
 7. Aneta Wiechecka Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie

Program Wyjazdu

Grupa wyjechała na tydzień do Turcji w ramach projektu Erasmus+ numer: 2023-1-PL01-KA121-VET-000130224 realizowanego przez EDU-IT konsorcjum szkół zawodowych z terenu Podkarpacia.

Istotą tej wizyty było tzw. “job shadowing”, czyli m.in. obserwacja lekcji prowadzonych
w tamtejszych szkołach, zapoznanie się z tureckim systemem kształcenia, w tym kształcenia zawodowego, oraz organizacją pracy szkół zawodowych i ich bazą dydaktyczną. W ramach programu mieliśmy możliwość dokładnego przyjrzenia się wielu aspektom funkcjonowania tureckich szkół, zarówno w zakresie dydaktyki, jak i zarządzania.

Podczas wizyty obserwowaliśmy, jak nauczyciele prowadzą lekcje różnych przedmiotów,
w tym przedmiotów zawodowych, co pozwoliło nam na porównanie metod nauczania stosowanych w Turcji i Polsce. Mogliśmy zaobserwować, jak w praktyce wygląda prowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych, co było szczególnie cenne w kontekście kształcenia zawodowego. Przyglądaliśmy się pracy nauczycieli i uczniów w warsztatach, laboratoriach oraz podczas zajęć terenowych, co dało nam pełniejszy obraz edukacji zawodowej.

Nauka w technikum w Turcji trwa cztery lata, rozpoczyna się w dziewiątej klasie i kończy
w dwunastej. Program nauczania obejmuje zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe, co ma na celu kompleksowe przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy lub kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Podczas wizyty uczestniczyliśmy w lekcjach przedmiotów zawodowych oraz zajęciach praktycznych, co pozwoliło nam na bezpośrednie porównanie z polskim systemem edukacji.

Zapoznaliśmy się również z dokumentacją szkolną, systemem oceniania i promocji uczniów. Turecki system oceniania okazał się być bardziej złożony i oparty na regularnych ocenach, testach praktycznych oraz projektach, co daje pełniejszy obraz umiejętności i wiedzy ucznia. Dokumentacja szkolna była bardzo szczegółowa, co ułatwia śledzenie postępów uczniów
i planowanie dalszego kształcenia.

Oprócz obserwacji zajęć dydaktycznych, mieliśmy również możliwość przyglądania się pracy administracyjnej szkół. Zwróciliśmy uwagę na organizację pracy sekretariatu, zasady współpracy z rodzicami oraz zarządzanie zasobami szkolnymi. Wizyta ta dostarczyła nam wielu inspiracji, które zamierzamy wdrożyć w naszej szkole, aby poprawić, jakość kształcenia i organizację pracy.

Całość wizyty była niezwykle wartościowym doświadczeniem, które wzbogaciło naszą wiedzę o tureckim systemie edukacji i pozwoliło na wymianę doświadczeń z tureckimi nauczycielami. Porównanie polskiego i tureckiego systemu edukacji umożliwiło nam identyfikację zarówno mocnych stron, jak i obszarów do poprawy w naszych metodach nauczania. Dzięki temu możemy wprowadzić innowacje i udoskonalenia w naszej szkole, aby jeszcze lepiej przygotować naszych uczniów do przyszłych wyzwań.

Pierwszą szkołą, którą odwiedziliśmy była T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI

ANTALYA / MANAVGAT – Manavgat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Dyrektor İlhan COŞKUN – Okul Müdürü

Do szkoły uczęszcza 560 uczniów i pracuje 57 nauczycieli

Kierunki kształcenia:

 • Księgowość
 • Marketing
 • Zarządzanie biurem
 • Kierunek chemiczny

Szkoła ma czteroletni cykl nauczania, obejmujący klasy od 9 do 12, i oferuje bogatą ofertę edukacyjną, która cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem młodzieży. Zajęcia komputerowe dla grupy 25 uczniów są prowadzone równolegle przez czterech nauczycieli, co zapewnia indywidualne podejście i wysoką, jakość nauczania.

Warto zwrócić uwagę na unikalny aspekt działalności szkoły, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej. Szkoła produkuje i sprzedaje samodzielnie wytworzone środki chemiczne, w tym mydła oraz zapachowe środki dezynfekcyjne. Uczniowie, biorąc udział
w tym przedsięwzięciu, zdobywają praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, marketingiem, pozyskiwaniem klientów oraz podziałem zysków ze sprzedaży. Dzięki temu mają okazję nauczyć się zarządzania finansami i pracy zespołowej
w realistycznych warunkach rynkowych

System nauczania w tej szkole jest dobrze zorganizowany i zrównoważony, z zajęciami odbywającymi się przez trzy dni w tygodniu w szkole oraz dwoma dniami przeznaczonymi na praktyki w firmach. Taki model kształcenia pozwala uczniom na zdobycie zarówno teoretycznej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności zawodowych, co jest niezwykle cenne na rynku pracy.

Ocenianie uczniów odbywa się w systemie punktowym. Aby uzyskać promocję do klasy wyższej, uczniowie muszą osiągnąć minimalny wynik na poziomie 50%. W przypadku, gdy uczniowie nie osiągną wymaganego progu, mają możliwość poprawienia wyników z danego przedmiotu, co daje im szansę na poprawę swoich umiejętności i wiedzy.

Podczas wizyty dowiedzieliśmy się od nauczycieli, że jednym z wyzwań jest pozyskanie kandydatów do szkół zawodowych. Pomimo tego, szkoła aktywnie angażuje się w realizację międzynarodowych projektów w ramach programu Erasmus+, co przyczynia się do podnoszenia, jakości kształcenia oraz rozwijania współpracy z innymi europejskimi placówkami edukacyjnymi.

Szkoła prowadziła także wiele innowacyjnych inicjatyw mających na celu promowanie edukacji zawodowej, w tym warsztaty, seminaria oraz dni otwarte, które mają na celu zainteresowanie młodzieży kształceniem zawodowym i pokazanie perspektyw, jakie otwierają się przed absolwentami tego typu szkół.

Kolejną szkołą było technikum  Manavgat Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi.

W skład szkoły wchodzą następujące profile:

 • Technik elektronik i elektryk
 • Technik stolarz
 • Technik silników spalinowych
 • Szkoła zawodowa

Dyrektor szkoły Mithot Ruzgar

Do szkoły uczęszcza 640 uczniów, a pracuje w niej 78 .nauczycieli.

Każdy wydział posiada kierownika. W ramach nauki uczniowie odbywają zawodowe
i ogólnokształcące lekcje. Po ukończeniu szkoły otrzymują tytuł technika. Zajęcia teoretyczne odbywają się 3 razy w tygodniu, a zajęcia praktyczne 2 razy w tygodniu. Po zakończeniu szkoły uczniowie zdają egzamin, natomiast jeśli chcą kontynuować naukę w college otrzymują dodatkowe punkty za ukończenie technikum. W zależności od profilu uczniowie mają dostosowane do ich kierunku zajęcia teoretyczne.

Lekcję rozpoczynają się od 8:30, a każda z nich trwa 40 minut. Od godziny 13 do 13:45 uczniowie mają przerwę lunch. Zajęcia kończą się 16:05. Uczniowie mają obowiązek prowadzenia dokumentacji technicznej, duży nacisk kładziony jest na estetykę i staranność tworzenia rysunków technicznych.  Ocenianie realizowane jest w systemie procentowym.

W czasie wolnym poznawaliśmy kulturę i zwyczaje panujące w Turcji. Zwiedziliśmy zabytkową część miasta Antalya oraz antyczną część miasta Side. Degustowaliśmy lokalne potrawy i tradycyjną turecką kawę i herbatę.

Po ciężkiej pracy znaleźliśmy czas na kąpiel w Morzu Śródziemnym i basenie.

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wyjazdu, w szczególności koordynatorom w Turcji oraz naszym gospodarzom w szkołach, które odwiedziliśmy. Szczególne podziękowania kierujemy do Ministerstwa Edukacji za wsparcie i umożliwienie nam udziału w programie.

Grafika pomocnicza miniatura albumu zdjęć