10 maja 2024

Nasi w Hiszpanii 2024 (Valladolid)

W dniu 6.05.2024 dwóch uczniów z naszej szkoły: Izabela Zięcina i Maksymilian Gola z klasy 3FT rozpoczęło praktyki zawodowe w Valladolid w Hiszpanii. Są one możliwe dzięki współpracy w ramach projektu ERASMUS+ z konsorcjum EDU-IT. Uczniowie odbywają praktyki w lokalnej telewizji, “Terrible Producciones” Uczniowie wraz z 12 osobową grupą rozpoczęli 2-tygodniowe praktyki, które są możliwością zdobycia cennego doświadczenia oraz dodatkowej wiedzy niezbędnej do późniejszej pracy w wybranym zawodzie. Oprócz aspektów zawodowych uczniowie poznają także kulturę Hiszpańską poprzez organizowane wycieczki oraz tematyczne spotkania.

Miniatura albumu ze zdjęciami z Hiszpanii