29 kwietnia 2024

Finał konkursu “Mam pomysł”

W dniu 25 kwietnia 2024 r. w siedzibie Zespołu Szkół Energetycznych odbył IX finał konkursu „MAM POMYSŁ”. Patronat honorowy nad zawodami objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty Dorota Nowak- Maluchnik i Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek.

Współorganizatorami oraz sponsorami konkursu byli: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski oraz Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych miasta Rzeszowa i okolic. Do II etapu konkursu zakwalifikowano 6 prac z sześciu szkół podstawowych.

Uczniowie prezentowali swoje prace przed Komisją Konkursową oraz odpowiadali na jej pytania. Komisja Konkursowa w składzie:

  • Zbigniew Styczeń – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski,
  • Jadwiga Miąsik – starszy inspektor Wydziału Edukacji Miasta Rzeszowa,
  • Zbigniew Zagrodnik – Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych,
  • Dorota Malicka – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Energetycznych,

biorąc pod uwagę kryteria oceny prac konkursowych zawarte w regulaminie konkursu podjęła decyzje o
wynikach konkursu:
I miejsce: Jakub Jankowski, Arkadiusz Desouza – Szkoła Podstawowa nr 5 w Rzeszowie. Tytuł pracy: Pojazd
medyczno-wojskowy.
II miejsce: Antoni Balawender – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraczkowej. Tytuł pracy: Model samochodu
ciężarowego Star CHDS
III miejsce: Nikodem Urbala – Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie. Tytuł
pracy: Ramię hydrauliczne.

wyróżnienie: Donata Bielecka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Soninie. Tytuł pracy: Robot sortujący kulki
wykonany z klocków LEGO.
wyróżnienie: Filip Kwiatek – Zespół Szkół w Głuchowie. Tytuł pracy: Łoże fakira dla balonika.
wyróżnienie: Michał Matusz – Szkoła Podstawowa w Dobkowicach. Tytuł pracy: Auto terenowe.

Po zakończeniu finału wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami otrzymali okolicznościowe dyplomy i listy gratulacyjne oraz cenne nagrody ufundowane przez SEP Oddział Rzeszowski.