8 kwietnia 2024

Praca w zawodzie elektryk

Elektryk w dziale Utrzymania Budynku

Miejsce pracy Rzeszów

Region podkarpackie (Polska)

Opis oferty

Zakres obowiązków

 • tworzenie, montaż i konserwacja instalacji elektrycznych oraz wykonywanie przeglądów technicznych;
 • przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz dokumentacji w postaci protokołów ich wykonania;
 • regularne kontrolowanie stanu urządzeń i instalacji elektrycznych infrastruktury budynkowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • diagnostyka i naprawa urządzeń należących do infrastruktury budowlanej;
 • tworzenie oraz nadzór nad dokumentacją formalną instalacji elektrycznej w budynkach firmy;
 • zapewnienie zgodności instalacji elektrycznej w budynkach firmy z przepisami BHP i pozostałymi przepisami prawa.

Poszukiwane kompetencje

 • uprawnienia SEP Grupa 1 E i D dla urządzeń powyżej 1kv, SEP pomiary
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • znajomość aktualnych norm i przepisów dotyczących eksploatacji, wykonywania i pomiarów instalacji elektrycznych elementów wyposażenia infrastruktury budynkowej
 • znajomość zasad i przepisów dotyczących posiadania i wykonywania dokumentacji z konserwacji i pomiarów instalacji elektrycznych
 • obsługa komputera, MS Office.

Tutaj bezpośredni link do ofert z możliwością aplikacji:

https://candidate.elevato.net/pl/elektryk-w-dziale-utrzymania-budynku,j,408?source=1008