12 lutego 2024

Job Shadowing nauczycieli rzeszowskiego ZSEn w Hiszpanii

Cele wyjazdu:
– zapoznanie się z systemem kształcenia zawodowego w Hiszpanii,
– podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez ich udział w obserwacji zajęć z przedmiotów zawodowych w Salesianos Santisima Trinidad w Sewilli,
– podniesienie kompetencji językowych nauczycieli,
– podniesienie kompetencji interpersonalnych i technicznych nauczycieli.

Relacja z wyjazdu – dzień po dniu >>

 job shadowing 2014