20 listopada 2023

Spotkanie z przedstawicielem POLENERGII

W dniu 16 listopada uczniowie klas 3CT i 4CT ZSEn, mieli niepowtarzalną okazję spotkać się z przedstawicielem firmy POLENERGIA, Panem Radosławem Gnutkiem. Spotkanie to było poświęcone rozmowie na temat zastosowania wodoru w dziedzinie energii odnawialnej, co stanowiło fascynujący wgląd w nowoczesne technologie i ich potencjalny wpływ na przyszłość energetyki.

Podczas prezentacji Pan Radosław wyjaśnił kluczowe aspekty wykorzystania wodoru jako nośnika energii. Omówił innowacyjne technologie, które umożliwiają produkcję wodoru z odnawialnych źródeł, takich jak elektroliza wody przy użyciu energii ze źródeł odnawialnych. Wskazał na zalety tego rozwiązania, takie jak brak emisji szkodliwych gazów, co jest zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. W trakcie prezentacji przedstawiciel Polenergii podkreślił również aktualne wyzwania związane z wykorzystaniem wodoru, takie jak koszty produkcji i infrastruktura magazynowania. Jednak zaznaczył, że postępy w tej dziedzinie oraz rosnące zainteresowanie społeczne stanowią zachętę do dalszych badań i rozwoju wodoru jako czystego nośnika energii. Spotkanie z pracownikiem POLENERGIA było nie tylko edukacyjne, ale także inspirujące dla uczniów klas 3ct i 4ct. Pozwoliło im zrozumieć, w jaki sposób innowacyjne technologie mogą kształtować przyszłość energetyki, a także zmotywowało do refleksji nad tym, w jaki sposób mogą przyczynić się do promowania zrównoważonych rozwiązań w swoim otoczeniu.

To wyjątkowe wydarzenie stanowiło cenną lekcję z zakresu energii odnawialnej i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zapewniając uczniom unikalną perspektywę na temat roli, jaką mogą odegrać w kształtowaniu przyszłości energetyki i ochrony środowiska.