6 listopada 2023

Erasmus+ rekrutacja na wyjazdy zagraniczne dla uczniów i nauczycieli

Zaproszenie!
Uczniów klas czwartych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych zapraszamy do udziału w projekcie nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114558 realizowanego w ramach Akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095198 przez Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Energetycznych im. Gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie w ramach Programu ERASMUS+.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do sekretariatu szkoły do dnia 17.11.2023r. do godz. 15:00.

Szczegółowe terminy i warunki uczestnictwa znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Podstawowe informacje:
1. Uczniowie – realizacja mobilności w Maladze w terminie 6-20 kwietnia 2024r. – 22 osoby.
2. Nauczyciele – realizacja mobilności w Sevilli w terminie 3-10 luty 2024r. – 4 osoby.
Więcej informacji p. Beata Nierojewska – koordynator projektu

Załączniki