14 czerwca 2023

Realizowaliśmy warsztaty dotyczące ciepła i oszczędzania energii

Realizowaliśmy warsztaty dotyczące ciepła i oszczędzania energii „Ogrzewanie w pudełku” https://mlynwiedzy.org.pl/ogrzewanie-w-pudelku/ Projekt “OGRZEWANIE w pudełku zakłada realizację zajęć związanych z wytwarzaniem ciepła i jego oszczędzaniem. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy w zakresie powstawania ciepła, produkcji, użytkowania i oszczędzania energii wśród młodzieży szkolnej oraz zwiększenia zainteresowania uczestników projektu naukami ścisłymi w kierunku rozwijania zainteresowań branżą energetyczną. Dzięki uprzejmości Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz sponsorowi – PGE EC S.A. nasza szkoła otrzymała 36 zestawów edukacyjnych „Ogrzewanie w pudełku” Opis działań: Uczniowie podczas zajęć wykonają samodzielnie doświadczenia związane z ciepłem. Na wstępie, przeprowadzając pierwsze eksperymenty zapoznają się z ciepłem jako jednym z dwóch sposobów zamiany energii wewnętrznej ciała – jest to sposób związany z chaotycznym ruchem cząsteczek. Przekonają się, że energię termiczną można uzyskać z energii mechanicznej, chemicznej i w wyniku przemian fazowych (kondensacja i krystalizacja). Fizyczne pojęcia “ciepła” i “temperatury” zostaną porównane ze sobą oraz z potocznym rozumieniem tych pojęć, tzn. z tym co odczuwają bezpośrednio nasze ciała. W doświadczeniu dotyczącym przewodnictwa zostaną zbadane zmiany w czasie temperatur brył ogrzewanych z jednego końca – brył jednakowego kształtu, lecz wykonanych z różnych materiałów. Promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane przez żarówkę tradycyjną (żarnikową) okaże się bardzo skutecznym sposobem na zwiększenie temperatury nawet odległego ciała, ale – jak będzie można sprawdzić – ten sposób przekazu energii silnie zależy od parametrów powierzchni oświetlanego ciała. Przy okazji zostanie omówione promieniowanie słoneczne oraz zaznaczona jego (oraz promieniowania Ziemi) kluczowa rola dla klimatu globalnego i lokalnego oraz związek ze zjawiskami meteorologicznymi. Projekt realizujemy dzięki finansowemu wsparciu PGE Energia Ciepła S.A. Materiały edukacyjne oze: https://mlynwiedzy.org.pl/projekt-pyf-materialy/