5 kwietnia 2023

Rozdanie nagród w konkursie ENERGO BIZNES 2023

W dniu 4 kwietnia miało miejsce rozdanie nagród w konkursie ENERGO BIZNES 2023. Konkurs został zorganizowany dla uczniów naszej szkoły. Polegał na prowadzeniu wirtualnego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Branżowych Symulacji Biznesowych firmy REVAS. Do konkursu przystąpiło 16 drużyn w składach od 2-4 uczniów. Zostały utworzone dwa rynki biznesowe po 8 drużyn, w ramach których uczniowie rywalizowali ze sobą. Konkurs został przeprowadzony w dniach 7-20 marca 2023r. Ostatecznie do końca gry dotrwało 10 drużyn, po 5 w każdym rynku i drużyny te zostały nagrodzone. Drużyny z pierwszych miejsc otrzymały po 150PLN, z drugich miejsc po 100PLN i z trzecich miejsc po 50PLN. Pozostałe nagrody pocieszenia, czyli słodycze. Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród i wszystkim uczestnikom za grę, gratulujemy zwycięzcom.