20 sierpnia 2022

Podniesienie jakości kształcenia praktycznego i teoretycznego uczniów – PGE Fundacja

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Energetycznych otrzymał darowiznę z PGE Fundacji w kwocie 10 000 zł na realizację projektu „Podniesienie jakości kształcenia praktycznego i teoretycznego uczniów”

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia praktycznego i teoretycznego uczniów Zespołu Szkół Energetycznych poprzez wykorzystanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych oraz pomocy dydaktycznych – mobilnych zestawów umożliwiający przeprowadzenie kilkunastu doświadczeń z zakresu elektryczności. Uczniowie będą mieli możliwość poznania nowoczesnych urządzeń co pozwoli im na poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

Planowanymi rezultatami projektu będą: uatrakcyjnienie i unowocześnienie procesu kształcenia na zajęciach praktycznych i teoretycznych w branży elektrycznej, elektronicznej i oze.

Grupą docelową biorącą udział w projekcie będą uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych klas technikum w zawodzie technik elektryk, technik elektronik oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Pozyskana darowizna wpłynie także na przyszłych uczniów, którzy będą mogli na zajęciach w latach następnych podnosić swoje kompetencję zawodowe poprzez pracę na nowoczesnej aparaturze kontrolno pomiarowej oraz kształcić się na nowoczesnych pomocach dydaktycznych.

Nowoczesna baza dydaktyczna na pracowniach specjalistycznych pozwoli na promocję kierunków elektrycznych, elektronicznych oraz oze podczas np. Dni Otwartych Szkoły. Zespół Szkół Energetycznych uczestniczy co roku w roli wystawców na różnorodnych pokazach, wystawach, tragach edukacyjnych gdzie na swoim stoisku prezentuje między innymi pomoce dydaktyczne pochodzące właśnie z darowizn grupy PGE, które pozwoliły na bardzo dobrą promocję szkoły i kierunków technicznych w których szkoła kształci.