9 listopada 2022

Konkurs “Ignacy Łukasiewicz – podkarpacki Prometeusz”

Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Ignacego Łukasiewicza w związku 200. rocznicą urodzin twórcy światowego przemysłu naftowego. Uzasadnieniem dla jubileuszu są „…wielkie i niezwykłe zasługi Ignacego Łukasiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski, a także Jego zaangażowanie w walkę o niepodległość Ojczyzny oraz dbałość o pracowników”.

Biorąc powyższe pod uwagę zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły zainteresowanych życiem i działalnością wielkiego rodaka do wzięcia udziału w konkursie ” Ignacy Łukasiewicz – podkarpacki Prometeusz” Konkurs planujemy przeprowadzić w dniu 29 listopada. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. E Mazur lub z p. M. Robakiem