5 listopada 2022

Przegląd czytelniczy pod hasłem “Czytanie dla pokoju”


Basia Dymek i Karol Ziętek z klasy 3ft wzięli udział w przeglądzie czytelniczym pod hasłem “Czytanie dla pokoju” zorganizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Czytanie poprzedziło wojewódzką konferencję „Nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju”, w której Basia i Karol wzięli udział.

Swoje przemyślenia na temat zawarty w tytule konferencji przedstawili : Beata Michałuszko – wicedyrektor ds. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie – „W dialogu ze złem nie ma zwycięzców”, dr hab. Dariusz Iwaneczko – dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie – „Pojęcie utraconego świata w twórczości: Przemysława Bystrzyckiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Józefa Mackiewicza oraz Włodzimier Odojewskiego”, prof. dr hab. Aleksander Bobko „Problem wojny i pokoju w refleksji filozoficznej” oraz Małgorzata Rauch – „Wojna o pokój – informacja i dezinformacja z perspektywy szkoły”.

Szkoły biorące udział w przeglądzie otrzymały upominek książkowy i dyplomy. Nagrań z czytania można będzie posłuchać na kanale You Tube. (Nagrania naszych uczniów są już dostępne w bibliotece szkolnej i mediach społecznościowych.)