3 listopada 2022

Warsztaty na Politechnice Rzeszowskiej

W dniu 28 października 2022 w ramach porozumienia pomiędzy Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza a naszą Szkołą odbyły się warsztaty programowania przyrządów pomiarowych. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy drugiej kształcący się w zawodzie „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” oraz uczniowie klasy trzeciej uczący się w zawodzie „Technik elektronik”.

Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość teoretycznego zapoznania się z problematyką programowej obsługi przyrządów pomiarowych i praktycznego zastosowania nabytej wiedzy m. in. do wstępnej konfiguracji multimetru, wykonania pomiarów parametrów napięcia zmiennego, statystycznego opracowania serii wyników pomiarów rezystancji oraz do rejestracji i analizy parametrów napięcia sieciowego.

Warsztaty przygotował i prowadził dr inż. Jakub Wojturski z Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz.