1 czerwca 2022

Piknik Nauki Eksploracje 2022

Tak jak co roku wzięliśmy udział w Pikniku Nauki Eksploracje. W tym roku skupiliśmy się na odnawialnych źródłach energii. Prezentowaliśmy wybrane ćwiczenia wykonywane przez uczniów klasy “Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”, pan Kasprzyk zainteresowanym osobom tłumaczył ekonomiczne aspekty wykorzystania OZE, młodsi uczestnicy Pikniku tradycyjnie “bawili” się naszymi robotami.