29 kwietnia 2022

Konkurs “Elektronika źródłem inspiracji”

Uwaga ! Przedłużamy czas na oddawanie prac. Zmianie ulega pkt. V regulaminu.

V. Tryb przeprowadzenia konkursu
1. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu następuje poprzez informację na profilu facebookowym Szkoły w terminie do 22.04.2022 r. 15.05.2022r.

Organizatorem konkursu “Elektronika źródłem inspiracji” jest Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych województwa podkarpackiego oraz uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie.
Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie oryginalnej pracy praktycznej z ogólnie dostępnych elementów elektronicznych. W przypadku uczniów szkół podstawowych nie ma określonej tematyki wykonanej pracy – pomysłowość mile widziana. Prace konkursowe uczniów klas pierwszych powinny być związane ze specyfiką kierunków prowadzonych przez ZSEn (technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik fotografii i multimediów). Sposób montażu elementów ze sobą dowolny: sklejanie, lutowanie lub skręcanie

Załączniki