2 lutego 2023

Konkurs “Elektronika źródłem inspiracji”

Konkurs na samodzielnie wykonaną pracę praktyczną z dowolnych elementów elektronicznych. Ma on za cel wykreować otaczającą rzeczywistość za pomocą dowolnych elementów elektronicznych.

Konkurs „ELEKTRONIKA ŹRÓDŁEM INSPIRACJI” jest organizowany przez Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie. Adresatem konkursu są uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych na trenie Podkarpacia oraz uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie.

 

Tryb przeprowadzenia konkursu

  1. Zgłoszenia prac do konkursu do dnia 31.03.2023r.
  2. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu następuje poprzez informację na profilu facebookowym Szkoły w terminie do 14.04.2023r.
  3. Rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu następuje w terminie do 19.05.2023 r. na skutek werdyktu szkolnej komisji konkursowej (60%) oraz głosowania na profilu facebookowym (40%).

O terminie prezentacji wybranych prac uczniowie zostaną powiadomieni za pośrednictwem profilu facebookowego.

  1. Decyzje Szkolnej Komisji Konkursowej zapadają większością głosów.
  2. Wynik konkursu jest ogłoszony w Szkole po prezentacji wszystkich prac zakwalifikowanych do drugiego etapu.
  3. Podjęta decyzja jest ostateczna.

 

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy plik *.pdf
Data: 2023-01-18, rozmiar: 393 KB
Formularz zgłoszeniowy plik MS Word
Data: 2023-01-18, rozmiar: 17 KB