7 marca 2022

XXIX Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

W dniu 16.12.2021r. po rocznej przerwie została przeprowadzona XXIX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – etap szkolny. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 18 osób z klas 2ct i 2ft. Pierwsze miejsce z największą liczbą punktów zajęła Marcelina Rykiel z klasy 2ct, drugie z jednakowym wynikiem Emilka Hady z 2ft i Fabian Domino z 2ct, zaś trzecie miejsce przypadło czterem uczestnikom z jednakową ilością punktów.

Marcelina reprezentowała naszą szkołę w zawodach rejonowych, które odbyły się w dniu 03.03.2022roku w Medyczno- Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. Podczas gdy uczestnicy pisali test, opiekunowie zwiedzali pracownie szkolne (np. pracownię wytwarzania leków czy masażu gorącą czekoladą). Z kolei kiedy sprawdzane były prace konkursowe (niewielka różnica punktowa pomiędzy kolejnymi miejscami), wysłuchaliśmy wykładu na temat „szyi smartfonowej” (patrz fot.) zaprezentowanego przez jednego z wykładowców szkoły. Uczestnicy zawodów otrzymali z rąk prezesa Oddziału Rejonowego PCK pana Marka Pawełka dyplomy i upominki, a opiekunowie materiały dotyczące nauki w M-SCKZiU (zainteresowani mogą je otrzymać od naszego doradcy zawodowego pani Magdaleny Kuryłowicz) Więcej zdjęć z wydarzenia zobaczyć można na stronie M-SCKZiU.