11 kwietnia 2022

Konkurs „Młody Mistrz WWW”

Projektujesz, tworzysz strony WWW. Znasz HTML, CSS, JS. Ten konkurs jest dla Ciebie!. Konkurs dla uczniów klas 7 i 8 z Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.

W roku 2024 konkurs “Młody Mistrz WWW” zostaje odwołany z powodu małej liczby zgłoszeń.

Regulamin konkursu „Młody Mistrz WWW”

§1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie (nazywany dalej Organizatorem). Osobą odpowiedzialną za przebieg konkursu jest Tomasz Kras (tomasz.kras@gmail.com).

§2. Cel konkursu

Celem konkursu jest kształcenie w uczniach umiejętności projektowania stron WWW przy użyciu HTML, CSS i JavaScript. Założeniem jest, że uczniowie wykonują projekt bez możliwości korzystania z Internetu czy też źródeł pisanych. Jedynym dostępnym wsparciem jest system „podpowiedzi” w domyślnej instalacji Visual Studio Code.

§3. Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą wystartować uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych z Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.

§4. Przebieg konkursu

 1. Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 5 kwietnia 2024 r.
 2. Część teoretyczna
  Jeżeli do konkursu zgłosi się więcej niż 44 osoby – 19 kwietnia (piątek) 2024r. o godzinie 10:00 przeprowadzony będzie test on-line, który wyłoni maksymalnie 44 uczestników części praktycznej. O szczegółach testu poinformujemy 10 kwietnia 2024r.
  JEŻELI ZGŁOSI SIĘ MNIEJ NIŻ 44 UCZESTNIKÓW, TESTU NIE BĘDZIE, WSZYSCY ZGŁOSZENI MAJĄ PRAWO UCZESTNICTWA W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ.
 3. Część praktyczna
  Zawody konkursowe odbędą się w Zespole Szkół Energetycznych 23 kwietnia (wtorek) 2024r. o godzinie 11:00. Podczas zawodów uczniowie będą mieli do rozwiązania 5 zadań praktycznych w ciągu 80 minut.

§5. Opis stanowiska komputerowego:
– komputer z systemem Windows bez połączenia z Internetem
– program Visual Studio Code
– programy graficzne Irfan View, Gimp

§6. W trakcie części praktycznej uczniowie podpisywać będą swoje prace numerami kodowymi otrzymanymi przed przystąpieniem do konkursu.

§7. Punktacja

 1. W części teoretycznej uczniowie będą mogli zdobyć 25 punktów. 1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź. Jeżeli dwóch (kilku uczniów) zdobędzie taką samą liczbę punktów o dalszej kwalifikacji decyduje zasada, że w II etapie może wziąć udział maksymalnie 44 uczniów.
 2. W części praktycznej uczniowie będą mogli zdobyć 25 punktów.
 3. O ostatecznych wynikach konkursu decyduje tylko i wyłącznie część praktyczna.

§8. Terminarz

 1. Zgłoszenia:
  Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 5 kwietnia 2024r. na adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsen.resman.pl temat listu „Młody Mistrz WWW”. Prosimy odesłać w wersji elektronicznej załączony formularz zgłoszeniowy – plik MS Word.
 2. Informacja o tym, czy odbędzie się I etap konkursu – test, zostanie opublikowana 8 kwietnia (poniedziałek) 2024 r.
 3. I etap konkursu:
  Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy 44. I etap konkursu test on-line odbędzie się 19 kwietnia (piątek) 2024r. o godzinie 10:00.
 4. Jeżeli I etap konkursu się odbędzie informacja o wynikach testu zostanie opublikowana 19 kwietnia (piątek) 2024r.
 5. II etap konkursu:
  Zawody konkursowe odbędą się w Zespole Szkół Energetycznych 23 kwietnia (wtorek) 2024r. o godzinie 11:00.. Podczas zawodów uczniowie będą mieli do rozwiązania 5 zadań praktycznych w ciągu 80 minut.

W dniu konkursu uczeń składa niezbędne zgody (załączniki), otrzymuje zaś numer kodowy, którym oznacza swoje prace.

§9. Komisja konkursowa

Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i firma Ideo sp. z o.o. ufundują nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych uczestników konkursu.

§10. Komisja konkursowa

 1. Prace części teoretycznej jak i praktycznej oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:
 • Tomasz Kras – nauczyciel Zespołu Szkół Energetycznych – przewodniczący
 • Łukasz Szymański – pracownik firmy Ideo – członek
 • Paweł Górka – nauczyciel Zespołu Szkół Energetycznych – członek
 1. Komisji konkursowa oceniać będzie zadania praktyczne nie znając tożsamości autora pracy. Pracę będą “zakodowane”. Za proces kodowania odpowiedzialny będzie sekretarz Komisji konkursowej – Paweł Łapiński – nauczyciel Zespołu Szkół Energetycznych.
 2. W przypadku, gdy jeden z członków Komisji konkursowej nie może pełnić swoich obowiązków Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych powołuje na jego miejsce nowego członka.

§11. Procedura odwoławcza

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie podlegają reklamacji.

§12. Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników nastąpi do 7 dni od daty konkursu. Wyniki umieszczone zostaną na stronie WWW konkursu – http://www.energetyk.ires.pl/mlodymistrzwww/


Zakres materiału:

 • HTML 5
 • CSS (bez animacji, CSS grid, filtrów, przejść)
 • JavaScript
  • podstawowe instrukcje (instrukcje warunkowe, pętle, itp.)
  • zmiana, tworzenie kodu HTML za pomocą JavaScript
  • zmiana właściwości CSS elementów
  • obsługa elementów formularzy (pola typu: “text”, “number”, “radio”, “checkbox”, “range”, “select”, “button”);

Załączniki