7 listopada 2021

Promocje OZE w SP 29 w Rzeszowie

Zajęcia edukacyjne w SP29 w Rzeszowie „Mini domek DSE z platformą solarną” oraz promocja OZE przez uczniów ZSEn Rzeszów.

W dniu 1.10.2021 Nauczyciel Tomasz Kasprzyk oraz dwóch uczniów z klas: 3cg Remigiusz Miśków i 3cs Jakub Hnatio, przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczniów klasy 1 A ze szkoły podstawowej Nr. 29 w Rzeszowie. Uczniowie zaprezentowali przygotowaną wcześniej prezentację nt. „Wytwarzania i bezpiecznego użytkowania prądu elektrycznego oraz o odnawialnych źródłach energii”. Pod koniec spotkania został przeprowadzony konkurs wiedzy, na którym uczniowie odpowiadali na pytania, które zostały poruszone podczas wykładu i otrzymali nagrody rzeczowe finansowanie dzięki PGE Energia Ciepła S.A. w Rzeszowie oraz ZSEn Rzeszów.

Po prezentacji został przeprowadzony pokaz z użyciem paneli fotowoltaicznych, kuli plazmowej oraz zestawu edukacyjnego energia wiatru i słońca finansowanemu dzięki uprzejmości PGE Energia Ciepła S.A. Rzeszów oraz zestaw edukacyjny „Mini domek DSE z platformą solarną”. Projekt „Mini domek DSE z platformą solarną” jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.