22 października 2021

Ogólnopolski Tydzień Kariery w ZSEn

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W RZESZOWIE OD 18 – 24 PAŹDZIERNIKA 2021 POD HASŁEM „WYPRAWA NA 3K: KARIERA, KOMPETENCJE, KREATYWNOŚĆ”.

Nasza szkoła włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, organizowanego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to coroczna akcja polegająca na promowaniu przemyślanego podejścia do spraw zawodu, kariery oraz własnych umiejętności i zdolności.

W ramach OTK odbędą się zajęcia dla uczniów klas maturalnych prowadzone przez:

  • p. Agnieszkę Czyż-Byjoś Podinspektor Urzędu Miasta Rzeszowa Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń w RzeszowieTematyka spotkań:

    „Rejestracja działalności gospodarczej – CEIDG”

  • i doradców zawodowych: P. Urszulę Adamczyk i P. Wojciecha Wosia z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.Tematyka spotkań:

    „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”

    „Bezpieczne wyjazdy za granicę – EURES.”