20 maja 2021

140 rocznica urodzin Patrona Szkoły

W dniu 20 maja 2021 r. z okazji 140 rocznicy urodzin Patrona Szkoły, wybitnego męża stanu gen. Władysława Sikorskiego, delegacja Szkoły w składzie: p.o. Dyrektor Szkoły – Zbigniew Zagrodnik, przewodnicząca Rady Rodziców – Monika Kanas, przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Humanistycznych, nauczyciel – Barbara Dziwik oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Martyna Tłuczek – Przewodnicząca i Wojciech Trala – Skarbnik złożyła okolicznościowy wieniec pod pomnikiem gen. Władysława Sikorskiego w Parku Jedności Polonii z Macierzą.