18 marca 2021

Zawody okręgowe XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej “EUROELEKTRA”

W dniu  11 marca 2021r. w Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie odbyły się zawody okręgowe XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”. 

Do zawodów okręgowych zakwalifikowanych zostało 43 uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z Dębicy, Jarosławia, Krosna, PrzemyślaRzeszowa, Tarnobrzega i Tarnowa. W grupie elektrycznej startowało 8 uczniów, w grupie elektronicznej 24 uczniów, natomiast w grupie teleinformatycznej 11 uczniów. 

Patronat honorowy nad zawodami objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch i Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej dr hab. inż. Roman Zajdel prof. PRzWspółorganizatorami oraz sponsorami zawodów byli Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski oraz Podkarpacka Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa.

Celem olimpiady jest: 

  • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, 
  • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka, elektronika i teleinformatyka, 
  • upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej
    i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej, 
  • współzawodnictwo uczniów z różnych szkół, 
  • nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami. 

Za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady odpowiada Komitet Główny Olimpiady w Bydgoszczy powołany przez Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zadania konkursowe wszystkich szczebli przygotowuje oraz sprawdza prace uczestników Rada Naukowa Olimpiady. 

W skład Komisji Konkursowej zawodów okręgowych weszli nauczyciele akademiccy Politechniki Rzeszowskiej tj. dr inż. J. Płoszyńska  przewodnicząca,  dr inż. K. Kamuda, dr inż. R. Ziemba oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Energetycznych mgr inż. Z. Zagrodnik – wiceprzewodniczący, mgr inż. D. Malicka, mgr inż. Mariusz Pilecki, mgr inż. Jakub Kocan 

Uczestników Olimpiady zaszczycił swoją obecności mgr inż. Wacław Kamiński  Zastępca Przewodniczącego Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana mgr inż. Grzegorza Dubika. Dla najlepszych uczestników Olimpiady z naszego okręgu  Podkarpacka Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa  ufundowała atrakcyjne nagrody. 

„EUROELEKTRA” jest wpisana na listę olimpiad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Finaliści i laureaci Olimpiady uzyskują zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  oraz otrzymują indeksy krajowych uczelni technicznych na kierunkach zgodnych z profilem olimpiady. Zespół Szkół Energetycznych jest po raz piętnasty organizatorem w/w zawodów we współpracy z Rzeszowskim Oddziałem SEP.