14 lutego 2021

Walentynkowo

SERCE ma wielką moc.
15 lutego każdy, kto jako zdjęcie na teams umieści serce
będzie zwolniony z pytania.