13 stycznia 2021

WAŻNA INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych im. gen. W. Sikorskiego z dnia 12 stycznia 2021r.  w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz wprowadzenia zmian do Aneksu nr 1 do Planu Pracy na rok szkolny 2020/2021 informuję, że zostały uchylone planowane na rok szkolny 2020/2021 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. 18, 20 stycznia 2021r. Obowiązującym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Energetycznych jest 19 stycznia 2021r. Klasa 3BT w dniu 19 stycznia realizuje zajęcia w Centrum Kształcenia Zawodowego zgodnie z planem. Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji z dnia 14.12.2020r. Zajęcia realizowane będą w trybie zdalnym.