6 grudnia 2020

Konkurs: wizualizacja wybranej literackiej sceny dramatycznej

Szkolny Klub Poetycki im. Józefa Szajny ogłasza konkurs na najciekawszą wizualizację wybranej literackiej sceny dramatycznej.

Prace ,w dowolnej technice i formie, należy złożyć do końca stycznia 2021 r , w Bibliotece Szkolnej.

Wybór sceny obejmuje gatunki dramatyczne od starożytności do współczesności.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Życzymy ciekawych i inspirujących pomysłów.