27 października 2020

Cykl warsztatów edukacyjnych związanych z tematyką OZE

Zaczynamy…!

Rozpoczynamy cykl warsztatów edukacyjnych związanych z tematyką Odnawialnych Źródeł Energii. Projekt „Dom Samowystarczalny Energetycznie” jest realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie dzięki grantowi finansowemu z konkursu Fundusz Naturalnej Energii, którego Organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem – Fundacja „Za górami, za lasami”.

Ideą projektu jest przeszkolenie jak największej liczby osób odnośnie sposobu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w domu i najbliższym otoczeniu. Zaletą projektu jest możliwość uczestnictwa w warsztatach, gdzie prezentowany będzie model „Domu Samowystarczalnego Energetycznie” wyposażonego w instalację fotowoltaiczną, magazyn energii, domową instalację elektryczną, system pomiarowy wskazujący produkcję i zużycie energii elektrycznej na potrzeby budynku, monitoring zanieczyszczenia powietrza – czujnik smogu oraz instalację kolektora solarnego do podgrzewania wody użytkowej. Będziemy edukować i promować wykorzystanie ekologicznych technologii wśród młodych ludzi.

Logo Funduszu Naturalnej Energii

Uczniowie naszej szkoły biorący udział w projekcie mają szansę zdobycia nowych doświadczeń zawodowych w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Promocja projektu w środowisku lokalnym będzie także znakomitą okazją do promowania kierunku: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, który stwarza bardzo szerokie możliwości zatrudnienia zarówno na lokalnym rynku pracy jak również poza nim. Realizacja projektu może stać się promocją Zespołu Szkół Energetycznych, podnosząc jego prestiż na edukacyjnej mapie terenu miasta Rzeszowa.

Galeria zdjęć >>

Miniatura albumu ze zdjęciami